Selvsabotage coach

Jeg er en af de første

Examinerede selvsabotage coaches.

Arbejdsområdet omhandler et helt specifikt mønster af tanker og følelser der udgør en effektiv  selvsabotage. 

Der er ikke tale om særlige  følelser eller handlemønstre end dem vi alle kender til og som vi har med fra opvækst og barndom der har formet os. 

Men  føle og handle mønstre gør, man  pga frygt, skyld, skam eller andre ting man har lært om sig selv, ikke vil kunne accepteres af andre!

Mønsteret opstår i alle familier og miljøer men da der ofte sker omsorgssvigt i usunde miljøer, hvor alkohol eller anden misbrug er almindeligt bliver oplevelser der er definerende for dannelse af handle  og følemønstre ofte stærkere her end i familier hvor  barnet ikke vender problemer indad og ofte påtager sig skylden for eks alkohol problemer m.m. 

Eller hvor en  eller flere voksne har en dagsorden for at få skjult ting der foregår i familien  og hvor barnet lærer at det spiller en rolle for at skjule problemerne eller være ansvarlig for voksnes handlinger og deres konsekvenser!

Mønsteret kan være lagt  meget tidligt i livet, lært af andre før man havde en evne til at analysere om det er ok at få andre til at føle man gør bedst i at være usynlig, være overbevist om det er bedst at være overdrevent bedst og dygtigst til alting, ikke må yde før man kan nyde, eller bedst for en selv at være total usynlig og ikke må have behov, krav og plads før visse ting er ydet!

Det ødelæggende for  vores selvværd at have været udsat for denne form for overbevisende belæring. 

Ofte bliver dette mønster aldrig udfordret fordi det opleves som ”normalen” og da der ofte er skyld og skam involveret er man ikke interesseret i at andre kommer for tæt på eller det kan være svært af frygt for afsløring, for de konsekvenser der er forbundet dermed kan være afvisning, forladthed, og bekræftelse på at man ikke er værd at elske, være bedste-veninde med, At man ikke helt grundlæggende kan accepteres og være “en del af flokken” osv, osv, osv 

Selvsabotage mønsteret kan gøre man som voksen har svært ved at sætte grænser, sige fra overfor grænseoverskridende adfærd fra andre, overgreb og sige nej til ting vi ikke ønsker at gøre. 

Det kan nemt blive grundlaget for destruktive handlemønstre som er lette at bygge videre på livet igennem, især hvis du er udfordret af fysisk eller psykisk sygdom som ofte kræver meget energi og ressourser at skulle forholde sig till her og nu.

De krav man som voksen møder helt naturligt gennem  et liv kan være utrolig svære at møde på en balanceret måde hvis dette mønster er nedlagt i ens sind og følelsesliv fra barndommen. 

Det kan også være utroligt svært at rykke sig ud stedet uden at have identificeret dette specifikke mønster fordi man ubevidst er styret af de dybere liggende ønsker om ikke at blive sårbar og bekræftet i de forkerte ting / forkerte overbevisninger man  har om sig selv.

Så selv om man måske  går i terapi eller anden behandling i mange år,  så oplever man igen og igen at depressionen og stressen vender tilbage med fornyet kraft – uden man forstår hvorfor.

Selvsabotage er et konkret mønster og at få det afsløret – og erkendt –  gør det muligt at få løst det op der hindrer ens udvikling.

Dette mønster der ofte føles som ”normalt”  kan man sidde ubehjælpeligt fast i –  et væv af tanker og følelser der gør at bestemte problemer bliver ved med at dukke op og gentage sig.

 Kan eksempelvis være stress eller depression der ser ud til at lette en smule ved at arbejde med specifikke problemer,  selvdestruktiv adfærd som, alkohol, stoffer, at vælge det allerstørste ønske fra fordi man ikke er god nok til det så man vælger det næstbedste ! At lade være med at søge drømmejobbet fordi man . nok ikke altid kan garantere perfektionistiske resultater og så mister man andres agtelse(altså hvis man har lært man ikke kan accepteres hvis ikke alting er perfekt) 

Selvsabotagen ligger der som et indvævet mønster i ens tanker og læring om sig selv.

Dette mønster kan let identificeres !

Dette mønster kan let fjernes !

I dette coaching rum som ofte kan indeholde tunge og meget følsomme emner vil jeg sikre at du befinder dig meget trygt og sikkert.

Jeg har selvfølgelig  tavshedspligt og sætter din fortrolighed og tillid meget, meget højt!

Tempo, tone og stemning vil være markant anderledes end for eksempel i artcoach forløb hvor emnerne typisk ikke vil værre af samme følelsesmæssige karakter.

Du vil blive mødt med empati, nænsomhed og rummet kan tåle at høre  alt – og du bliver aldrig fordømt!

Jeg har valgt at blive selvsabotage coach fordi jeg selv havde en selvsabotage adfærd fra barndommen som hindrede mig i mange ting.

Og jeg kender derfor både smerten ved at være  have den, have haft den og smerten over at andre har valgt at lade mig være symptombærer for et usundt og giftigt familiemønster.

Samtidig var jeg udsat for mobning i skolen som jeg ville have været meget bedre klædt på til at tackle ,bede om hjælp til at få stoppet m.m. hvis jeg havde oplevet et venligt og støttende miljø  og ikke et der med ligegyldighed så på  og som fandt det  lettest at jeg forblev stille og vendte det indad og ikke var “til besvær”

Og har derfor haft et liv med mere lidelse end nødvendigt.

Men jeg har også været gennem forløb i dette mønster og har oplevet den totale befrielse ved at få det identificeret  og så fjernet og erstattet af ganske andre tanker og følelser!

Så selv om ingen er ens og jeg aldrig sammenligner så er fællestrækkene der – mit ønske er at få dig til slippe det og vælge at leve dit liv som du ønsker uden de begrænsninger som selvsabotage giver. 

– har du brug for en afklarende samtale om muligheder ring på 30 21 85 81.