KOMBI Teknikken online kursus

15

Moduler

14

Videos

Ingen

forudsætninger nødvendige

ca 2

timers varighed

Sprog

Dansk

Jeg får af og til det meget fornuftige og logiske spørgsmål;

“Hvorfor skal jeg gøre noget bevidst ved mit åndedræt – jeg gør det jo pr automatik i forvejen?

Og ja det gør du heldigvis 😉

Men sagen er, at der er så meget mere mellem …. enten eller!

 At det handler om at dit åndedræt er din krops vigtige funktion og at du via din vejrtrækning kan opnå nogle bemærkelsesværdige ændringer – som bla smertelindring, dæmpe stress eller simpelthen der du henter ny energi! 

Åndedrættet kører pr automatik – og alligevel er det helt individuelt.

Prøv bare engang disse små tests.

Lille test – den knyttede hånd

Prøv engang en lille test – løft din højre arm og hånd og knyt langsomt din hånd til indtil den er knyttet så hårdt du kan.

Og vend så din opmærksomhed mod dit åndedræt.

Chancen for at du har reageret på en af følgende to måder er ret stor;

Enten har du holdt vejret og er spændt i mavemusklerne – du kan endda have en følelse af at der er en hånd der knuger om din mave!

 eller

du åbnede munden og lod luften strømme ind og ud.

Havde du en af disse reaktioner ? 😉

 

Der er ikke en rigtig og forkert måde men den lille test lærer dig lidt om hvordan dine personlige reaktioner er.

Hvis du spændte i maven så prøv at være opmærksom de næste dage og mærk om du spænder i maven når du arbejder og ellers er aktiv, hygger dig med en hobby, med vennerne eller når du er i de store følelser.

Eller hvis du åbnede munden og lod strømme af luft flyde ind og ud – så prøv at være opmærksom på hvor meget du trækker vejret via munden? Og om den altid er åben? Og ligger dit åndedræt i toppen af dine lunger – og ryger dine skuldre med op om ørerne?

Igen er der ikke et rigtigt eller forkert svar – det er blot en måde at reagere på som vil være godt at have fokus på fordi det fortæller dig lidt om hvordan dit energisystem fungerer og hvilke vaner du har.

 Lidt længere ned på siden her kan du læse om henholdsvis det tilfredsstillende og det overfladiske åndedræt.

Prøv en anden hurtig lille test

Test 4 – 8

Dit åndedræt hænger uløseligt sammen med dit nervesystem.

En lille test du kan prøve at se hvor hurtigt du kan opnå en ændring i hvordan du føler dig tilpas, er at gøre din udånding  længere end din indånding.

Hermed får du nemlig en god aktiv kontakt til bla din vagus nerve, der er en dør ind til dit autonome nervesystem og dermed til kroppens eget system der bla  dæmper  stres og de negative virkninger heraf.

 Prøv –  sæt dig et roligt sted, løsn dit tøj så det ikke strammer. Vær opmærksom på dine skuldre er sænkede og afslappede, spænd af i maven og luk munden.– Træk  så vejret  langsomt ind via din næse mens du tæller til 4 – spids munden let mens du langsomt puster ud mens du tæller til 8 

 Gentag dette indtil du føler en ro sprede sig i din krop! Det der sker rent fysisk er at du dæmper stresseniveauet.

Din puls og blodtryk sænkes, du falder til ro. 

Hvis du er stresset, trækker vejret overfladisk og mangler ilt vil nogle vejrtrækninger der er dybe og rolige  simpelthen udløse glæde og du vil føle en nærhed og varme i kroppen.  Jo mere anspændt jo større reaktion.

Træk vejret roligt ind via næsen og følg den ned til maven bevæger sig – helt ned. Og slip så ganske langsomt og pust ud igen af munden.

 

Du er superfølsom overfor dine omgivelser og det første der reagerer er dit nervesystem.

Og dit åndedræt og dit nervesystem hænger tæt og uløseligt sammen.

Prøv lige at tænke over hvordan du reagerer når du er trist, ked af det, ængstelig, utryg eller usikker ? 

 

Prøv at være opmærksom på dit åndedræt i forskellige situationer, det er lettest at observere når der sker pludselige ændringer i din stemning, eks når du får en nyhed der i dette tilfælde gør dig eks ked af det- og se om ikke det bliver lidt “mindre” i omfang.

 

Altså du trækker mindre luft ind når  du får en knude i maven/ knugende fornemmelse på forsiden af kroppen som faktisk ikke føles godt og du glemmer at mærke resten af kroppen. Du bliver lidt spændt i kroppen og hvis du er i den stemning – eller grundtone i kroppen hele dagen så er dit åndedræt tilsvarende begrænset hele dagen !  Og der udvikles nemt en kædereaktion.

 

Og du kan udvikle et kronisk overfladisk åndedræt – hvilket er langt mere almindeligt end du tror !

 

 Alene derfor er det rigtig sundt at få gabt, strakt sig, trukket vejret DYBT – gerne helt bevidst så du fortælle dit nervesystem at du er i kontrol og at der ikke er fare på færde – for når du trækker vejret dybt og balanceret så får du skabt en kontakt til dit autonome nervesystem som skaber ro i kroppen!

 

              Prøv det af og mærk forskellen!

KOMBIens elementer; Holdning

En god holdning hjælper dig til at afspænde eller sagt på en anden måde; til at dit behov for at spænde forkert op vil reduceres! Så du kan ved at arbejde på en bedre holdning forebygge fejlspændinger!

For at vise de problemstillinger der kan være i forbindelse med holdning bedst muligt kan du her se noget grafik, lidt forsimplet men det giver et godt indblik.

Blot et par timer  foran en pc skærm hver dag kan nemt resultere i at ens hoved og forside ryger forover i rund-skuldre-stilen og være årsag til ømme muskler, hovedpine og træthed i hele kroppen.

Nogle få kommentar til god holdning.

Hovedet er lige over bækkenet, skuldrene er trukket tilbage.

Skuldre og ryg udgør en harmonisk kurve. Skulderbladene  ligger fladt og giver dermed mere plads i brystkassen til det dybe åndedræt.

Lænderyggen danner en blød bue.

Forsiden – brystkassen er åben og fri, ribbene er fri, maven er afslappet, forsiden lang. 

Gode forhold for diagfragma eller mellemguvet kan arbejde.

Nogle få kommentar til en anstrengt holdning.

Bagsiden af nakke og hals  er stram og har trukket skelettet ud af balance og kæbe og hoved ryger fremad.

Skuldrene runder fremover og indad. Bækkenbunden er anspændt, nedre ryg skubber mave og bækkenbund frem. Den dårlige bækkenbunds stilling får bagsiden af låret til at spænde op.

En anspændt krop der bruger meget energi til at holde sammen fordi den grundlæggende balance i skelettet ikke er i orden. Balancepunktet kommer ofte til at ligge helt ude på hælen. Den tippede balance helt tilbage på hælen får foden til at spænde op og dermed mærkes hele fodsålen ikke og jordforbindelsen / din grounding bliver mangelfuld hvilket giver en usikker kropsfornemmelse. Meget lidt plads til et godt åndedræt og dårlige vilkår for diagfragma / mellemgulv.

KOMBIens elementer; Afspænding

Fokus her er dels de fejlspændinger vi kommer til at gøre når skelettet er ude af balance , altså når holdningen er dårlig/ sammenfalden. Og dels på at være bevidst om de mønstre vi alle har. 

KOMBIens elementer; N.L.P. og visualisering m.m.

Hvad er N.L.P ?

Det står (hurtig forklaret) for; Neuro-linguistic programming. Neuro handler om dit nervesystem – altså det du opfatter og  erfarer!

Linguistic – er sprog, altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede – og programming betyder programmering; den måde vi anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog.

– så igen (ganske kort) kan siges;

Du kan tage en erfaring op til analyse og lægge en plan med bedre udfald eller resultat end du før har erfaret. Dvs din Kombi kan blive et yderst effektfuldt redskab! Hvis du eksempelvis er nervøs før eksamen, hvis du har erfaring med at føle dig underlegen i visse situationer, hvis du har erfaring med at have svært ved at gennemføre anstrengende opgaver – da kan Kombi Teknikken måske også blive DIN hjælper ved at du analyserer den erfaring du har og gerne vil lave om, ændre til en bedre oplevelse i fremtiden ved at planlægge en ny måde at gøre det på. Måske lægge pauser ind, ændre den måde du går til situationen på, eller andet…..

Det der ofte sker når vi bliver stressede i en situation er at vi vælger “den letteste vej” -ofte den på autopiloten…  ikke at mærke vores egne behov men lukker af overfor de behov vi føler. Måske  fordi vi føler os underlegne ved evt at vise behov for noget, eller vi vil helst tage mere hensyn til andre – eller har en misforstået hensynsfølelse.

Hvis du erfarer hvor stor  forskel  kropsbevidsthed gør for at kunne finde energi “undervejs” i bla et tilfredsstillende åndedræt vil det hjælpe dig meget at gøre brug af små pauser undervejs- og du behøver ikke specielt udstyr, tøj, musik eller andet. N.L.P anvendes her i KOMBIen kun i sin reneste teknikform, ikke koblet sammen med andre metoder.

Hvorfor visualisere ?

Visualisering ved man er utrolig vigtig for at levendegøre tanker, ord, følelser  og hensigter (eksempelvis målsætninger) !

Det er også velkendt at jo mere vi anvender flere hjernecentre af gangen jo mere effekt er der bag ens arbejde. Derfor arbejder vi i Kombien både med bla ord og farver mens du arbejder fysisk med dit åndedræt.

Hvis det er helt nyt for dig skal du bestemt ikke blive afskrækket – i den grundlæggende Kombi er er kun ganske få “billeder” – men Kombien er oplagt til langt mere brug af visualisering.  Men altså ikke et krav  at du skal have erfaring med det

KOMBIens elementer; åndedrættet

Åndedrættet er livsvigtigt. Det forsyner os med energi til at opretholde livet OG formå at have et funktionsniveau og en god livskvalitet.

Men af mange forskellige årsager ender mange med et overfladisk åndedræt; nervøsitet, mindreværds følelse, ængstelse, stress, “lidt bagefter” følelsen og selvfølgelig også andre dybereliggende årsager kan være årsag til at åndedrættet bliver overfladisk og ligger mest i toppen af brystkassen. Det er dårligt hvis der er en stivnethed i ens vejrtrækningsmønster. Altså en dårlig vane eller en kronisk fastspændthed.

Det tilfredsstillende åndedræt.

Vi er derfor interesseret i at få udviklet det tilfredsstillende åndedræt. Altså det der giver energi nok til hverdagens krav – og at lære hvilke teknikker der kan styrke og hjælp i bestemte situationer. Lære at bruge det til at dæmpe stress  eller til at styrke og finde energi.

Energisystemet – din krops vigtigste system kan trænes! Selv en lille indsats vil give dig kæmpe udbytte. Det lyder måske som et stort tidskrævende og omfattende arbejde men 15 til 20 minutter 2 g om dagen vil give tydelige og mærkbare  ændringer i løbet af en uge for de fleste Mere behøver det ikke tage!

Det dybe åndedræt.

Det dybe åndedræt er vigtigt. Derfor skal vi snakke om de muskler der hovedsageligt er ansvarlige for det, nemlig “Mellemgulvet” eller diafragma og de omkringliggende muskler, hvis vigtigste funktion er at sammen trække og udvide din brystkasse under åndedrættet. Ved bevægelserne der sker ved et åndedræt, masserer den faktisk de organer der ligger op af den. Det beroliger og afstresser.

Når du (uanset årsag) trækker vejret overfladisk over længere tid kan der opstå nogle af følgende symptomer;

 Svimmelhed, usikkerhed, angst for at miste balancen, følelsen af at skulle besvime eller have svært ved at få luft nok til selv de simpleste aktiviteter.  Og følelsen af at mangle en ”grounding” (jordforbindelse!) Tværtimod kan du meget nemt væltes. Både fysisk og mentalt!  Du kan have smerter i muskler, følelsen af hjælpeløshed, hjertebanken og hovedpine m.m.

– Du kan miste evnen til fordybelse, forglemmelse og det at beskæftige dig med ting der giver dig energi og glæde.

– Begejstringen, gnisten forsvinder!

-Og du er helt uden at opdage det faldet sammen på forsiden. 

Altså din holdning er blevet væsentlig/kronisk påvirket og dit åndedræt bliver begrænset – du begyndedr at mangle energi.

Nogle af de gode virkninger af det dybe åndedræt (for mange til at nævne alle her)

-Sænker stress og dæmper de skadelige virkninger af stresshormoner.

– Større udholdenhed under belastning, træning m.m.

-Sænker din puls og blodtryk.

-Masserer dine indre organer, beroliger, hjælper med til at bevare dine lungers elasticitet.

-Sænker dit åndedræts tempo så du udnytter energien bedre.

-Øger kropsbevidsthed og nærvær.

-Hjælper ved smerter, akutte og kroniske.

-styrker din krops generelle muskelstyrke.

– Styrker dit immunforsvar.

– Giver ro, indre styrke,

– Kan give en følelse af at have indflydelse, selv i situationer hvor du står magtesløs overfor ting du måske ikke har indflydelse på – korrekt udført  vil det at du kan tage styring og forbedre din indre tilstand være opbyggende.

– Og mange mange andre gode virkninger..især ved jævnlig praksis vil du kunne mærke ændringer……

Kommer det af sig selv?

Nej ! Desværre ! Som alt andet der kræver en ændring i menneskelig adfærd  kræver det her en indsats. Lidt tid din krop vil elske dig for at ødsle over dig selv.

– Om lige den her ro  skal siges – den er stærkt afhængigheds -skabende

Hvem kan anvende Kombien ?

Vi mennesker har jo generelt en dejlig inspirerende forskellighed. Derfor kan det være svært at forudse hvordan hver enkelt vil reagere på eks et program som Kombien. En ting er sikkert  jo bedre du er bekendt med;

1-  Dels dine egne reaktioner, altså jo bedre du giver dig selv tid til at lære dig selv at kende jo lettere vil du have ved at gøre brug af Kombien og anvende den. 

2 – Desuden tager vi indlæring en skridt af gangen – ligesom eksempelvis en meget hurtig dans, den præsenteres og indlæres jo også i gå-tempo, skridt for skridt. Og selv om du så den første gang du står på dansegulvet, lyset tændes og du føler dig måske lidt paralyseret som en kanin i stærk lys så har dine fødder lært trinene og efter de første sekunder er du i hvirvlende fart på vej rundt i dansen. Og så kommer erfaringen også hurtigt.

3 -Du behøver ikke have kendskab til  eks anatomi m.m. på forhånd. Det vigtigste er at du har lyst til at lære dig selv at kende og hvis du ikke er vant til at arbejde med kropsbevidsthed – at du  har lysten til det.. så kommer resten af sig selv!

4 – Er kendskab til visualisering på forhånd et krav  m.m. ?  NEJ – det vi skal arbejde med er så enkelt og simpelt at det får du hurtig lært.

VIRKNING AF KOMBIEN

Hvis du i andre sammenhænge har prøvet at arbejde med dit åndedræt, din holdning eller afspænding kender du de gode virkninger de hver især har.

Optimeret og kombineret , som her i Kombi`en  vil du kunne opleve en større effekt, mere nærvær, kropsbevidsthed, ro, energi, m.m.

Men ud over det kan du finde nogle redskaber ved Kombien du kan finpudse over tid.

Hvis du anvender Kombien vil du kunne forvente at erfare du kan hjælpe dig selv i svære situationer hvor du måske før plejer at føle dig udfordret og hjælpeløs, her nævnt nogle få eksempler;

Vend den giftige, indre dialog.

Hvis du er en af de mange der får en giftig indre dialog (kan være en virkelig negativ, fjendsk, hadefuld samtale med dig selv hvor du stresser meget) ved stress og andre belastende situationer kan du  med fordel bruge  Kombien og især NL.P. delen forebyggende og planlægge en anden handlemåde end den du er vant til at vælge.

Kroppen husker den for dig.

Du kan også, som nogle pludselig  til sderes egen overraskelse, erfare at den dukker op som en velkendt tryghed der er integreret i ens krop og hjerne og jo flere gange du gennemgår svære situationer med positivt udfald jo større selvtillid får du. Og jo hurtigere dukker metoden op.

Flere muligheder – færre begrænsninger.

Er du udfordret af flere ting på en gang (eksempelvis flere lidelser/multidiagnoser) vil det muligvis være godt at se på den samlede situation og få et overblik over hvad der skal prioriteres i hver situation. Formålet ville helt klart være at se på muligheder og ikke begrænsningerne.

Robusthed og udholdenhed

Du vil også kunne opbygge dig selv og i stedet for at presse dig selv urimeligt og ubarmhjertigt hårdt kan sætte nye mål og opnå langt mere ved at træne din udholdendehed og robusthed. Både psykisk og fysisk. Dette især vigtigt hvis du har tendens til den hårde indre kritiker.

Virker via kroppens egne funktioner, bare optimeret.

Som nævnt er det kroppens indbyggede funktioner du via Kombien optimerer.

– via det dybe åndedræt får du ilten ned i det dybe af lungerne, dels er der mere volume og dermed plads til mere luft – dermed får du ilten hurtigere transporteret rundt i kroppen.  Og da du jo er bevidst har du kontakt til hele kroppen lynhurtigt, du grounder  hurtigt,  du har styringen over dine reaktioner og er dermed lynhurtigt i en helt anden tilstand!

I løbet af få sekunder. Fra usikkerhed og måske stress hormoner til glæde, sikkerhed og kropsbevidsthed.

Betyder det at KOMBIen er et quickfix for stress eller smertefulde tilstande?

NEJ, bestemt ikke men det kan blive et godt redskab i værtøjskassen.

Det er systemer du i forvejen kender men via Kombien sætter i spil på en forstærket måde – du har ikke behov for fancy udstyr men forstærker dit indre billede via visualisering og følelsen af din indre ro der hvor du arbejder med Kombien og det fremkalder du i en stresset situation.

Hvad kan jeg forvente / opleve  ved daglig brug ?

Når du arbejder bevidst med dit åndedræt bare 15- 20 min hver dag (gerne mere) og dermed bla træner dine åndedrætsmuskler  vil du erfare at dine lunger bliver stærkere, du bliver mere udholdende, dine lunger bliver mere smidige, du aktiverer din vagusnerve. o.m.m.  altså generelt vil du føle dig bedre tilpas – men jo mere du gør jo større effekt. Det står i direkte forbindelse med hinanden.

Hvad er baggrunden for Kombien?

Kombi´en er udviklet af en multidiagnosepatient, bla pa en katastrofal rygoperation i 1991. Lille prolaps, påførte  sjælden rygmarvsskade med et extremt smerte og symptom kaos.   Nerveforsyning ødelagt og  mange diagnoser kort tid efter!

Ud af den desperate erkendelse at intet og ingen kunne hjælpe kom den tvungne opgave; at finde metoder inde i kroppen der kunne skaffe afledning, afstresning – og dette kunne kun komme fra mig selv.   Tankerne var det sidste der var tilbage.

Jeg fandt at ved at kombinere farver, ord, rytmer, og planlægning havde tankerne en langt større virkning end hvis jeg blot tænkte i ord alene ! Jeg kunne planlægge og følge min plan så jeg blev bedre til at gennemføre nødvendige praktiske opgaver uden de helt store sammenbrud.

  Når et menneske presses hårdt nok ud over kanten udvikles der en exceptionel overlevelsestrang, desperation og tilpasningsevne og i alt dette kaos skabes af og til noget der viser sig at være brugbart.

Tankegangen blev senere identificeret som NLP, en yderst effektiv resource tænkning. Det er disse tanker kombi teknikken bygger på.

 Er ofte blevet opfordret til at skrive en bog om mine teknikker da professionelle så en gavnlig virkning hvor de selv stod hjælpeløse.

Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe, men ikke i bogform men via et program idet det giver langt bedre muligheder for kontakt og personligt engagement med brugerne.

Kombien blev til i kærlighed til livet og er nu udarbejdet og lanceret i håbet om det vil kunne hjælpe andre OG at denne  hyldest til livsglæden skinner igennem.

Se mere på “om” siden.

https://www.ifim.online/om/

Har siden 2010 været yderligere interesseret i åndedrættet idet jeg startede med trykkammerbehandling, og i den forbindelse har haft utallige samtaler med rigtig, rigtig mange mennesker om bla deres åndedræt  og jeg har løbende uddannet mig på området.

KOMBIen og smerter

Åndedrættet er generelt set en fuldstændig overset kilde til smertelindring!

I KOMBIen er der mange forskellige teknikker der vil ændre kroppens kemi, styrke din evne til at afvise stress og restituere, gøre dig mere robust – der gør det nemmere og hurtigere at ryste de skadelige virkninger af giftige stresshormoner i kroppen væk, fordi du får indsigt i hvordan din krop arbejder og du får indsigt i hvordan du skal styrke og iværksætte dette system! 

Isoleret set mhp smerter er der en yderst effektiv lindring i bestemte teknikker! 

Jeg påstår eller lover ikke du bliver smertefri, det er jeg ikke selv blevet, men jeg / du kan dels lære at sætte kroppen i arbejde og dels, via kropsbevidsthed lære at gå ind og mærke de kædereaktioner jeg/ du laver i kroppen – og som vi alle gør når noget gør ondt spænder vi automatisk. Så hænger vi skævt i kroppen, falder sammen, går skævt, trækker skuldrene op om ørene,  – kort sagt vi kompenserer helt vildt !  Via KOMBIens milde selvindsigtsprogram kan du hurtigt  finde dine værste problemsteder og også finde svar på hvordan du ændrer situationen. 

Desuden er der en hel del andre muligheder for at arbejde langt dybere med både smerter og stress tilstand med bla kreativitet; intuitivt kreativitet – eller en bestemt tegneform der vil hjælpe din hjerne til at falde til ro (der er tale om en evidensbaseret metode der virker meget beroligende på en overbelastet hjerne, musik, eller noget helt andet i vores egen individuelle plan om et forløb special tilrettet dig. 

Kontakt for uforpligtende snak om muligheder.

KOMBIens online kursus

Pris for KOMBIens online kursus; 2995 kr.   Der er ikke moms på den her type kursus.

Din investering kan deles i 3 og 6 ratebetalinger. Ingen ekstra gebyr  ved ratebetalingerne.

Du kan gå direkte i gang meer; https://ezme.io/c/bT/zuMs

Du får straks adgang og kan gå i gang med det samme!

I KOMBIen er inkluderet;

-1 session med mig a ca 60 min,  pga corona restriktioner er det lige nu online. Værdi, 599 kr

– BONUS;   Ved betaling af det fulde beløb på en gang får du extra 2 x sessioner. Værdi 2x 599 kr; 1198 kr. Altså 3 ialt.

– Desuden er der adgang til et community, et fællesskab for os der anvender KOMBIen, et sted for støtte, tips, de nyeste ting bliver delt derinde, nye måder at bruge teknikken på i forskellige situationer. (Åbner snart)

– Jeg går live i gruppen, der er spørgetime ca hver uge  eller efter behov.

– Du kan vælge at få sessioner i klinikken eller online.

-og en masse bonusser  som lærer dig hvordan du bruger KOMBIen altså dit bevidste brug af åndedrættet i situationer som ved stress og den dårlige indre dialog stress ofte fører med  sig, der er praktiske tips og anvisninger til hvordan du begynder at bruge det i praksis, Og så er der

– Den personlige del uddybes med N.L.P. delen hvor du kan lære at vende tidligere dårlige eller mindre gode oplevelser til bedre i fremtiden. Hvis du lider af smerter kan du få et indblik i hvordan bla farver kan anvendes i praksis til – måske- at mindske din oplevelse.

– Du får selvfølgelig også personlig engagement fra min side og

–Forskellige åndedrætsteknikker til brug i forskellige situationer. Der er stor forskel på dit åndedræts virkning hvis du skal sove som hvis du skal finde mere energi og styrke.

– Du kan lære at  træne dine lunger  – bevidst – til større styrke, udholdenhed, modstandskraft, mere smidighed uden at skulle ud af huset, uden behov for specielt  tøj, musik eller dyrt udstyr.

– Der er svargaranti på dine spørgsmål/ henvendelser.

– Mit personlige engagement i din succes med at anvende KOMBIen.

– Jævnlige tips om hvordan man eksempelvis holder skuldrene ude på plads så du forhindrer at falde sammen og rulle skuldrene ind foran dig.  Du kan foreslå de emner du har brug for vi uddyber i gruppen. Det der har generel nytte og værdi for resten af gruppen vil blive taget op i gruppen og alle optagelserne vil ligge og kan ses igen og igen. Hvis det er af personlig karakter foreslår jeg du køber et forløbskort og arbejder med det personligt. 

–  Alle senere opgradering af KOMBI Teknikken får du uden ekstra betaling.

-Der er selvfølgelig sikker mail og notatsystem!  du skal endelig ikke sende personlige oplysninger af nogen art i et åbent mailsystem.

– Se hvad andre brugere har sagt om KOMBIen her;

https://www.ifim.online/hvad-siger-folk/

-Bemærk at der på denne type digitale produkter ikke er fortrydelsesret. Jeg er dog ikke interesseret i utilfreds brugere så giver ret til det i visse tilfælde, dog må du ikke bare gennemse hele materialet og beslutte dig for at “det ikke lige er din kop the”

– Hvis du har spørgsmål eller kommentarer så skriv endelig til mig på rise@houens.dk og jeg vender tilbage meget hurtigt, typisk går der max et par timer.

KOMBI Teknikkens online kursus

På dette kursus lærer du;

Hvem er kurset for ?

-For dig der gerne vil kende mere til din krops vigtigste system – vejrtrækningen.

 

 – Lære fakta omkring det, lære hvordan du lærer at styre det, få kontrol og ro over det Enten pga smerter, stres eller almindelig lyst og nysgerrighed på dette livsvigtige  system – hvis du styrker dette system styrker du resten af din krops systemer. 

 – Og til dig der gerne vil lære at beherske den dør ind til dit eget nervesystem og via kursets moduler om Vagus nerven Psoas musklen og andre emner virkelig får effektiv viden og øvelser der på kort tid og lille indsats kan give dig stor ændring. Og dig der gerne vil have større indsigt i og kontrol over dine reaktioner – og lære at gøre brug af N.L.P som er en højresourse tænkning der virkelig hjælper til at dine ændringer i eks vaner bliver en blivende succes. ! 

 

–  “KOMBI`en” er et innovativt, superhurtigt lille program der kan give dig indsigt i dit åndedræt og hvordan du kan opnå større udholdenhed, ro, overskud, energi o.m.m.   Det kan bruges i en akut stresset situation og som et forebyggende redskab til at bevare din ligevægt i en travl hverdag!

 –  Uanset om du er rask og aldrig har haft en sygedag eller om du lider af smerter og er handicappet og syg, fysisk eller psykisk, så vil lidt fokus på dit åndedræt som den energikilde det er, måske være interessant og givtigt.

 

Oversigt over kurset

Lidt intro og infomration.

Hvordan får du mest ud af kurset ?  Hvordan vedligeholder du KOMBIen ? 

Faktabokse er gode ! Korte skarpe fakta !

Viden er vigtig for forståelsen af noget nyt. 

Igen faktaboks ! 

Viden – vigtig og nyttig for forståelse.

Fakta om diagfragma – eller mellemgulvet. En vigtig muskel der er tæt forbundet til omkringliggende muskler, ribben m.m.. 

“Sticky” – er en af de ting der gør KOMBIen helt unik – Sticky er en lille figur du vil lære at arbejde med i de forskellige moduler. Og den figur du fremkalder når du er presset – du har lavet et forarbejde på forhånd du gør brug af – det er effektivt !!!

At stå og mærke sine fødder kan give en super grounding- god jordforbindelse. Lær at finde den eller genfinde den, bruge den og blive glad for den ! Du henter så meget styrke i dine fødder 😉 Balance, fokus, energi, skaber en god kontakt til nervesystemet, og meget mere  Holdning er et meget vigtigt punkt for at afspænde og minimere den energi du skal holde dig selv sammen med.

Et andet grundelement i KOMBIen er hvordan du sidder på en stol. Lyder måske let men igen – det at sidde forkert på en stol som en vane er ødelæggende for et godt vejrtrækningsmønster – og en masse andre ting ! Det at synke sammen – ikke sidde på sine sædeknuder er ikke godt for holdning. Der er fif og tips i dette modul som alle de andre moduler er fyldte med tips der gør det  lettere for dig at indarbejde  de nye vaner 

Afspænding- et stort område. Og spændende at udfordre og være opmærksom på. Vi bærer alel på erfaringer og historier der gør os til dem vi er – jo mere du giver slip – jo mere spænding frigiver jo jo mere energi og lethed finder du. Og jo lettere er det at gå videre på en ny og …måske bare lidt bedre måde. Hver gang du gør det  bliver du mere fri til at vælge din vej frem. 

Det er et velkendt  videnskabeligt faktum at hver tanke du tænker udløser en kemisk reaktion i din krop. Det udløser simpelthen en kemisk reaktion. ! Vi snakker bla stresshormoner her ! Det er fakta 

Det er også godt nyt for det betyder at du og jeg et meget langt stykke af vejen selv bestemmer!   

Det her modul er vigtigt – KOMBIen er ikke et quickfix ! Atress er en meget alvorlig og kompliceret og komplex situation.  Det kræver en stor indsats at komme i balance Men KOMBIen har en mulighed for at du ka “snabbe” dig selv ud af situation hvor du er tilfangetaget og fastlåst i følelser og tanker der er i kaos. Og så har du en mulighed for at finde ro.

Din Vagusnerve er din krops egen dør ind til det autonome nervesystem – altså det der går i gang med at berolige, afstresse, falde til ro, dæmpe puls og udløse de gode sunde hormoner Du kan aktivere din Vagusnerve ! Og dermed faktisk selv starte og forstærke processen !

N-L-P- delen af KOMBIen er et uvurderligt redskab til ændring af vaner og dårlige erfaringer. tag erfaringer op til analyse – og plalæg en ebdre måde fremover. Det lyder nemt og et er det i mange tilfælde- og med stor effekt. Andre ting er langt sværere at ændre og kræver både øvelse og mod. Men det er hele beværet værd. Og en proces du styrer

Din personlige arbejdsbog. Din logbog – og helt personlige journal over din rejse og testresultater og de fremskridt du vi  opleve Det er en vgtigt bog, jeg anbefaler du printer mange ud og er flittig i din brug af dem – senere vil de se tilbage og og se dine personlige fremskridt

Lidt om baggrunden for KOMBIen

Her finder du KOMBIens freebie

Vigtige informationer

Der er planlagt modul om PSOAS musklen – din hoftebøjer. Eller føelelsesmusklen !

Hvad siger folk ?

Jeg vil gerne starte med kurset nu