Forløb og intuitiv kreativitet

Når kreativitet anvendes intuitivt er formålet ikke det samme som hvis du laver et billede eller andet værk der skal fremvises, pynte på din væg, bruges som gave, leve op til en vurdering og sælges, altså en forventning om kunstnerisk kvalitet!

Men her bruges en meget friere brug af den kreative proces med farver, materialer eller bare tændstikmænd (din hjerne forstår budskabet!) m.m. 

Her brugt som redskaber til at arbejde med eksempelvis;

  • smerter,
  • frigøre følelser,
  • løse op for spændinger i kroppen,
  • fordybe sig i den kreative proces og “glemme tid og sted” og
  • hente fornyet energi,
  • som en del af stress håndtering og
  • helt og effektivt få gjort op med selvdestruktive følelsesmønstre
  • dig der gerne vil udfordre dit kreative arbejde

 Og meget mere!

 

  Starter med kroppen

Vi starter med KOMBIen og åndedrætsteknikker. Som vil få dig ned i kroppen og give dig kropsnærvær, ro, nærhed, afspænding og starte din krops egen afstresnings proces.

Vi vil bruge flere forskellige vejrtrækningsøvelser alt afhængig af hvad der er brug for på dagen.

Langt de fleste oplever ro, afspændthed og nærvær, evne til mere fokus og glæde efter KOMBI Træning.

 

Intuitivt kreativitet eller kreativ-terapi

Derefter fortsætter vi med intuitivt kreativt arbejde hvor du kan bearbejde, fordybe dig i en proces.

Enten arbejder vi helt spontant og intuitivt ud fra dagssituationen eller vi arbejder fortløbende med et emne -en problematik som kræver længere tids bearbejdning.

 

Støtteredskaber.

Kan være at tegne til musik, melodi stemmer eller instrumental musik.

 

 

Farvepsykologi

Farver er vigtige for vores trivsel – tænk bare et helt lavpraktisk eksempel som hvis du befinder dig i et rum i længere tid hvor de givne farver ikke giver dig ro men i svær grad påvirker dig negativt og så modsat hvor du er et sted hvor farverne gør dig glad eller du finder ro fordi farver er afstemte og i balance.

Farvepsykologi er både en stor generel ting og i høj grad noget individuelt.

Du lærer at finde de farver der passer til det du arbejder med.

 

Neurography / Farver, smerter og stress

En fantastisk simpel og meget effektfuld måde at arbejde med og ændre  stresstilstand på.

Der findes helt specifikke teknikker til det her.

Vi finder de farver der rammer den stemning du føler eller smerter du oplever og ændrer det. Når vi ser på farver og ændrer dem samtidig med vi med ord beskriver ændringen forstår dit nervesystem og din hjerne beskeden.

Du vælger helt om du vil arbejde guidet med farver som små felter på et papir eller om du vil sammenfatte det i malerier på lærred.

 

 

Artquilts, POP art m.m.

Vi kan også gå ud over det mere traditionelle og inddrage andre teknikker, materialer m.m, som eksempelvis art quilt, som er et værk du skaber i stof og andre materialer. Kan syes på maskine eller i hånden eller et mix af begge.

Det kan være en historie du ønsker at fortolke, bearbejde eller fastholde.

Det kan også være malerier a la pop art hvor du tilsætter tekst til værket.

Der er også helt konkrete øvelser jeg guider dig igennem hvor du kommunikerer og aflaster en stressramt og overbelastet hjerne.

Samarbejde mellem krop og sind – for optimal virkning.

Hvilket der er store muligheder for her –  fordi vi starter med at få afspændt og afstresset som efter KOMBI træningen af dit åndedræt. Det vil være optimalt da du aktiverer både krop og sind OG du aktiverer mange forskellige hjernecentre på samme tid- det højner virkning, effektivitet og du vil føle virkningen langt stærkere.

Det er evidensbaseret viden der ligger til grund for dette – jo mere vi aktiverer ord, tanker, analyse med farver, kropbevidsthed som du opnår via KOMBIen  og vejrtrækningen, jo mere effekt er der bag dit kreative arbejde.  

Kendskabet til den optimale effekt er så god belyst at eksempelvis i skolerne indlærer man nyt mens man går eller er  i bevægelse. Krop og sind arbejder godt sammen – at sidde stille og være for meget i hovedet er ikke optimalt – dit nervesystem er dannet til at arbejde – være i bevægelse, opleve og lære via nervesystemet, sanserne  – din krop er indrettet så den hele tiden tilpasser og reagerer- dette ses bla i hormon produktion- eksempelvis stresshormoner.

På dette forløb har du mulighed for at koble krop og sind på samme arbejdstid.

Med KOMBIen kan du få groundet, rystet dagens negative indtryk og energi af dig og finde fokus og koncentration til den kreative proces.

Den personlige arbejdsbog fra KOMBI Teknikkens onlinekursus

Du kan også arbejde meget mere indgående med den personlige arbejdsbog fra KOMBI Teknikken.

Individuelt Indhold

Vi vil aftale helt individuelt i dette kursus hvad temaet, forløb og pris skal være.

Siden opdateres løbende…

Mine coachuddannelser og arbejdsområder.

Art Coach, undervisning og personlig engagement

Ud over at være udgået fra Skolen for håndværk og design (lukket nu)  har jeg forskellige andre uddannelser i forbindelse med dette forløb er Art, selvsabotage og N.L.P. coaching interessante.

Alle 3 områder baseres på høj- ressource teknikker med henblik på at ændre tankegang, følelser og det at kunne ”planlægge” sig til en bedre fremtidig handlemåde, ved ikke blot at inddrage tanker, ord, følelser men også din krop – og dit nervesystem.

Mht at undervise i kreativitet er det absolut en passion- især elsker jeg at fjerne den negative, begrænsende overbevisning om at ”jeg kan ikke” Og se det erstattet med lys i øjnene og farve på kinderne – og ingen tid til at svare for det er igen muligt at fordybe sig og glemme tid og sted !

Det giver mig det største kick at opleve dette 😉 Især fordi jeg selv kender kampen med at være multidiagnose patient og kender kampen for at finde en balance i hverdagen der gør tingene hænger sammen Og ved hvor meget smertekontrol og afledning jeg selv har gjort brug af gennem mit liv via kreativitet !

 

Livserfaring med kreativitet som redskab

Personligt har jeg snart 57 års erfaring som kronisk smerte og stressramt multidiagnosepatient.

Kreativitet har været en stor hjælp for mig livet igennem, som barn med skolegang med svær mobning og alkoholproblematikker i hjemmet var kreativitet den måde jeg bearbejdede tingene på. Selvfølgelig helt uden at kende argumenterne for hvorfor det virkede- det opdagende jeg i praksis.

Mht smerter og stress

Ved jeg hvad det vil sige at være overladt til selv at finde mulighederne efter man har været systemet igennem og fundet meget lidt effektiv hjælp både mht at lindre men også det at finde effektive redskaber til den forfærdende proces der er sat i gang når der konstateres forskellige diagnoser.

For slet ikke at tale om det at finde en livskvalitet og balance i det at ”være” til.

Jeg har bla en medfødt bindevævssygdom ( EDS) og senere fik jeg en svær rygmarvsskade påført ved en katastrofal rygoperation. Så jeg kender en udfordrende hverdag og kampen for at bevare en livskvalitet der giver mening.

Examineret selvsabotage coach omhandler det helt specifikke mønster af selvsabotage man kan have dannet meget tidligt i livet, lært af andre men ofte aldrig udfordret fordi det opleves som ”normalen” og det bliver grundlaget for destruktive handlemønstre som er lette at bygge videre på, især hvis du er udfordret af fysisk eller psykisk sygdom.

Hele den omgang man gennemgår hvis man pludselig bliver syg og måske oplever det går over i kroniske tilstande – og du mister din arbejdsevne osv…

Den nedtur er hård og kan være utrolig svær at rykke sig ud af fordi overskuddet til at flytte sig ikke er der. Og hvis du er i minus på forhånd pga tidligere indlærte ”overbevisninger” der måske handler om manglende selvværd kan det svært at finde det overskud til at finde den robusthed til at kæmpe med nye udfordringer som sygdom og handicap.

Og ikke mindst dit eget behov for at være sammen med andre og hvor emnerne ikke handler om sygdom og begrænsning men at du faktisk har en følelse af at du gør en forskel for andre, at du bidrager. Dette  kan gøre en kæmpeforskel og have stor indflydelse på din selvagtelse, selvtillid, at føle du hører til, betyder noget. Hvis alting handler om din helbredssituation og det, den negativt gør ved dig og dine relationer forstærker det desværre ofte din indre negative indre dialog.

Selvsabotage er et konkret mønster og at få det afsløret – og erkendt –  gør det muligt at få løst det op der hindrer ens udvikling.

Dette mønster der ofte føles som ”normalt”  kan man sidde ubehjælpeligt fast i –  et væv af tanker og følelser der gør at bestemte problemer bliver ved med at dukke op og gentage sig.

 Kan eksempelvis være selvdestruktiv adfærd, depression og stress – bestemte reaktioner der på trods af store bestræbelser stædigt vender tilbage.

 Frygt, skam eller mindreværd er stærke kræfter der kan holde en fanget – eller det at man ikke må shine, altså ”overgå” andre  kan være en stopklods.

Mens man har været hindret i ubevidste mønstre der evt kan være så gamle og dannet før man har ord på det, og dermed er bevidst om det.

Selvsabotagen ligger der som et indvævet mønster i ens tanker og læring om sig selv.

Dette mønster kan fjernes

 Stress har det med at få reaktioner og følelsesmæssige mønstre til at køre på autopilot.  Det er usundt at køre på de samme overlevelsesmekanismer så de bliver en kronisk refleks også langt tid efter den belastende situation er ophørt.

Den indre dialog – din indre kritiker

Alle mennesker har en indre dialog – det er det tankespor der hele tiden kører i dit hoved.  

På dette forløb  vil vi forsøge at finde fred med de situationer især, hvor du skader sig selv i at gennem tvinge overbelastninger. Altså gøre mere end du kan for at skaffe ro og harmoni hvorefter efter vi finder – sætter ord på nye muligheder!

Især ved svær smertetilstand, søvnmangel, posttraumatisk stress, depression ..osv.. er den indre dialog ofte præget af situationen og derfor meget uligevægtig og negativ overfor dig selv.

 

 Den indre samtale, den indre dialog vi alle har kørende er lærerig at lytte til. Taler du venligt og respektfuld til dig selv eller har du tendens til at den indre kritiker tager over, så du konstant er selvkritisk. Selvhadsk. Kalder du dig selv grimme ting ? Eller er du bare fastholdt i begrænsende overbevisninger der gør at alt hvad du prøver måske endda med rimelig god effekt hurtigt falder væk og du  vender tilbage til den gamle velkendte måde efter lidt tid?

Eller hvordan er dine begrænsende overbevisninger i forhold til at lære noget nyt ?

Som at du aldrig bliver I stand til eks at tegne eller male eller blive god nok til at ..sæt selv ind hvad du ønsker.

Eller har du en indre Pippi der siger ”Det har  jeg aldrig prøvet før så det kan jeg helt sikkert nemt finde ud af”?

Eller farer du vild i et kaos af negative følelser der kører i en ring der bliver selvforstærkende og fastholder dig følelsesmæssigt og forhindrer dig i at finde en indre fred, accept at situationen.

 

 

N.L.P. coaching er et område der er baseret på høj ressource teknikker og tanker med henblik på at ændre tankegang, følelser og det at kunne ”planlægge” sig til en bedre handlemåde næste gang, ved at inddrage tanker, ord, følelser.

Det står (hurtig forklaret) for;

Neuro-linguistic programming. Neuro handler om dit nervesystem – altså det du opfatter og  erfarer!

Linguistic – er sprog, altså sproglig udtryk og sammenhæng i det oplevede – og

programming betyder programmering; den måde vi fremadrettet anvender vores oplevelser som ligger i vores krop og sprog.

– så  (ganske kort) kan siges;

 

Du kan tage en erfaring op til analyse og lægge en plan med bedre udfald eller resultat end du før har erfaret. Dvs din Kombi kan blive et yderst effektfuldt redskab! Hvis du eksempelvis er nervøs før eksamen, hvis du har erfaring med at føle dig underlegen i visse situationer, hvis du har erfaring med at have svært ved at gennemføre anstrengende opgaver – da kan Kombi Teknikken måske også blive DIN hjælper ved at du analyserer den erfaring du har og gerne vil lave om, ændre til en bedre oplevelse i fremtiden ved at planlægge en ny måde at gøre det på. Måske lægge pauser ind, ændre den måde du går til situationen på, eller andet…..

Det der ofte sker når vi bliver stressede i en situation er at vi vælger “den letteste vej” -ofte den på autopiloten.

Hvis du erfarer hvor stor  forskel  kropsbevidsthed gør for at kunne finde energi “undervejs” i bla et tilfredsstillende åndedræt vil det hjælpe dig meget at gøre brug af små pauser undervejs- og du behøver ikke specielt udstyr, tøj, musik eller andet. N.L.P anvendes her i KOMBIen kun i sin reneste teknikform, ikke koblet sammen med andre metoder.

 

Hvorfor visualisere ?

Visualisering ved man er utrolig vigtig for at levendegøre tanker, ord, følelser  og hensigter (eksempelvis målsætninger) !

Det er også velkendt at jo mere vi anvender flere hjernecentre af gangen jo mere effekt er der bag ens arbejde. På dette forløn nøjes vi ikke med at visualisere – vi udfører det i praktisk udtryk hvilket giver et stærkere virknig

Hvis det er helt nyt for dig skal du bestemt ikke blive afskrækket – i den grundlæggende Kombi er er kun ganske få “billeder” – men Kombien er oplagt til langt mere brug af visualisering.  Men altså ikke et krav  at du skal have erfaring med det

 

Dette kursus / forløb er individuelt og skal aftales

Kontakt gerne for detaljer og pris Ring 30218581

 

EFTER FORLØBET KAN DU/ ELLER VED DU EN MASSE OM:

 

Hvordan du anvender dit åndedræt til at afspænde, afstresse  bla ved hjælp af vagusnerve og psoas øvelser.

Og kombinere KOMBI Teknikken med kreativitet for at dels at styrke, fastholde og forlænge virkning af den afstressede tilstand.

Ved at anvende så mange hjernecentre som muligt forstærker du virkningen af hver del. Det er en yderst effektiv SPA tid for din hjerne.

Vi finder emne, materialer og teknikker.

Dette forløb skal aftales individuelt.

Hvem er kurset for ?

Dig som har

– lyst til at arbejde med kreativitet som et redskab til yderligere fordybelse eller

– lyst at finde et individuelt tema at fordybe dig i

– lyst til at kombinere med åndedrætskurset KOMBI Teknikken. Så hvis du allerede er KOMBI bruger og mærker de gode virkninger her fra og har lyst til at arbejde videre med eksempelvis den personlige arbejdsbog i forbindelse med smerter og stress.

– eller bare ønsker en god, solid stund med din alternative, kreative SPA-t

Ring for mere information 30 21 85 81 

eller sed en mail til rise@houens.dk

Så finder vi det mix der hjælper dig!!